Červnová fyzika trochu jinak

Kategorie:
Publikováno: 29.6.2015
Autor: rk

S potěšením konstatuji, že jsme po letech opět mohli přivítat přednášejícího z řad rodičů – prarodičů našich žáků. Dne 9. června vystoupil před žáky devátých ročníků pan Milan Vorlíček, aby se s nimi podělil o poznatky ze svého koníčka – astronomii.

Úvodní přednáška se záhy změnila ve vzájemnou besedu mezi panem Vorlíčkem a žáky, při níž se dozvěděli řadu zajímavostí za života hvězd a zejména o souhvězdích, jejich historii, umístění na obloze i mnoho dalších informací. Vše bylo doplněno názorným programem simulujícím hvězdnou oblohu.

Ráda bych panu Vorlíčkovi poděkovala za odvahu, čas a vynaloženou energii. Věřím, že se s námi brzy podělí o své poznatky ať již z profesní či zájmové oblasti další rodiče či prarodiče. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že jsou tyto formy prezentace žáky vítány a jsou přínosným zpestřením běžné výuky.

Další přednáška, kterou absolvovali žáci devátých ročníků a vybraní žáci sedmých ročníků se konala dne 12. června na téma Duha, míchání barev. S tímto tématem nás obeznámil pan Mgr. Jiří Fencl ze SŠt Zelený pruh, kam již druhým rokem chodíme se žáky osmých ročníků na poutavé exkurze k volbě povolání. Tato střední škola nám nabídla v rámci Roku světla několik interaktivních prezentací k tomuto tématu.

Pan Fencl objasnil žákům lom světla, vznik duhy, vznik vedlejší duhy, podmínky, za nichž lze pozorovat celý kruh duhy či možnosti pozorování měsíční duhy. Dále našim žákům vysvětlil vnímání barev okem, princip barevných modelů RBG a CMYK, míchání barev. Výklad byl doplněn názornými ukázkami, obrázky a pokusy. V závěru přednášky si žáci mohli sami řadu experimentů vyzkoušet a pozorovat zmíněné jevy.
I tato přednáška žáky zaujala, dokonce někteří žáci „obětovali“ čas přestávky, aby získali odborné odpovědi na svoje dotazy. Rádi bychom proto využili možnosti výše uvedeného projektu a uskutečnili některé z odborných přednášek pro naše žáky i v příštím školním roce.

Oba výše uvedení přednášející věnovali svou energii a čas našim žákům zdarma, za což jim rovněž patří upřímné poděkování.

RNDr. Zdeňka Kamarádová.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky