Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Kategorie:
Publikováno: 25.2.2014
Autor: ir

Váření rodiče budoucích prvňáčků, uveřejňujeme pro Vás seznam přijatých žáků včetně informací o rozhodnutí a informací o první třídní schůzce. viz více

Výsledek řízení přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2014/2015

Ředitel Základní školy a mateřské školyÚstavní, Hlivická 1/400, Praha 8 – Bohnice, podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  oznamuje tímto  výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání:

 

Přijatí žáci jsou pod tímto registračním číslem:

 

1             16              31           46        65              93           124

2             17              32           47        66              94           125

3             18              33           48        67              95

4             19              34           49        68              96

5             20              35           50        69              97

6             21              36           51        70              98

7             22              37           52        71              99

8             23              38           53        72              100

9             24              39           54        73              101

10           25              40           55        74              102

11           26              41           56        75              103

12           27              42           61        76              104

13           28              43           62        77              121

14           29              44           63        91              122

15           30              45           64        92              123

 

 

V seznamu přijatých žáků k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní docházky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale uchazeč může požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání dostane zákonný zástupce v písemné podobě.

 

Rodiče POZOR!

První schůzka pro rodiče je  v pondělí 16. června 2014 v 17 hodin  

v budově školní jídelny (1. patro).

Přijďte všichni – dostanete informace o organizaci prvního dne v září,

o školní kuchyni a školní družině, kroužcích, pomůckách do školy apod.

Dozvíte se, do které 1. třídy bude Vaše dítě chodit i jméno třídního učitele.

Na všechny se těší paní učitelky a vedení školy.

 

V Praze dne 25. 2. 2014                         

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky