Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Kategorie:
Publikováno: 25.2.2014
Autor: pz

Vážení rodiče, zde je seznam přijatých žáků do budoucích 1. tříd včetně informací o úvodní třídní schůzce. viz více novinek – dále kliknutím na nadpis

Výsledek řízení přijetí k základnímu
vzdělávání

od školního roku 2014/2015

Ředitel
Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 – Bohnice,
podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb. (školský zákon), v platném znění,

a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění oznamuje
tímto výsledky řízení přijetí

k základnímu vzdělávání:

Přijatí žáci jsou pod tímto registračním číslem:

1 16 31 46 65 93 124

2 17 32 47 66 94 125

3 18 33 48 67 95

4 19 34 49 68 96

5 20 35 50 69 97

6 21 36 51 70 98

7 22 37 52 71 99

8 23 38 53 72 100

9 24 39 54 73 101

10 25 40 55 74 102

11 26 41 56 75 103

12 27 42 61 76 104

13 28 43 62 77 121

14 29 44 63 91 122

15 30 45 64 92 123

V seznamu
přijatých žáků k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní
docházky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Přijatým uchazečům
nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale uchazeč může požádat o
jeho vydání.

Rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání dostane zákonný zástupce v písemné
podobě
.

Rodiče POZOR!

První schůzka pro rodiče
je v pondělí 16. června 2014 v 17
hodin

v budově školní jídelny
(1. patro).

Přijďte všichni – dostanete informace o organizaci
prvního dne v září,

o školní kuchyni a školní družině, kroužcích,
pomůckách do školy apod.

Dozvíte se, do které 1. třídy bude Vaše dítě chodit i
jméno třídního učitele.

Na všechny se těší paní učitelky a vedení školy.

V Praze dne 25. 2. 2014

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky