Zápis z Rady rodičů SRPŠ.

Kategorie:
Publikováno: 11.10.2013
Autor: pz

Zápis ze schůzky Rady SRPŠ ZŠ Ústavní konané 7. října 2013

Zápis ze schůzky Rady SRPŠ ZŠ Ústavní konané 7. října 2013

 

1.      (p. předseda Kouba) Přivítání

2.      (p. pokladník Ridvalová) – rozdání vyúčtování, komentář jednotlivých položek

3.      (p. řed. Zmek, pí zástupkyně Růžičková) Poděkování všem rodičům za spolupráci a solidaritu při rekonstrukci budov školy. P. řed. Zmek referoval o dobré spolupráci s MČ Praha 8 a o obtížných aspektech spolupráce s dodavateli. Situace: většina učeben funguje (po výměně oken), většinu zbývající práce představuje zateplení. Tělocvičnu ještě čeká výměna oken, proto nebude v provozu. Plán je o podzimních prázdninách rekonstruovat hl. schodiště.

4.      (pí zást. Růžičková) Informace o rozšířené výuce F a N na 2. stupni. Na škole byl obnoven školní parlament, v němž 3. třídy a vyšší mají své zástupce. Plánuje se na jaře udělat “jarmark” u příležitosti 40 let školy.

 

5.      (p. řed. Zmek) Představení prosby jednotlivých vyučujících o uvolnění příspěvku na pomůcky nebo akce:

       plavání – 40 tis. Kč

       lyž. kurz Špindlerův Mlýn (5ti denní, organizuje cest. kancelář CK2) – 40 tis. Kč (pro 40 žáků)

       p. uč. Kalaidzidu – 5 tis. nákup obručí pro kroužek Hooping

       p. ved. druž. Lišková – 21 tis. pro vybavení družiny (7×3 tis.)

 

Všechny tyto položky byly odsouhlaseny.

 

6.      Diskuse o výši příspěvku SRPŠ, odsouhlasení stávající výše 400Kč na rodinu.

7.      (pí zást. Růžičková) Poděkování za příspěvky v rámci akce Daruj knihu.

8.      (p. řed. Zmek) Připomenutí, že současně s rodič. schůzkami budou dne 10.10. probíhat i volby zástupce rodičů do školské rady.

9.      Sběr papíru navzdory rekonstrukci stále probíhá.

10.  (p. řed. Zmek) Škola se zapojila do akce Ovoce do škol, odkazuje na podnět z minulého jednání Rady SRPŠ.

11.  (p. Drbohlav) Diskuse možnosti konání schůzek SRPŠ až po rodič. schůzkách z důvodu sběru podnětů a připomínek od rodičů a jejich následné včasné diskuse na SRPŠ. Rada SRPŠ doporučila nechat pořadí tak, jak je, z důvodu informování rodičů o výsledcích jednání SRPŠ, p. řed. informoval o možnosti předávat podněty z rodič. schůzek prostřednictvím třídního učitele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal O. Drbohlav

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »