Zápis z Rady rodičů SRPŠ.

Kategorie:
Publikováno: 11.10.2013
Autor: pz

Zápis ze schůzky Rady SRPŠ ZŠ Ústavní konané 7. října 2013

Zápis ze schůzky Rady SRPŠ ZŠ Ústavní konané 7. října 2013

 

1.      (p. předseda Kouba) Přivítání

2.      (p. pokladník Ridvalová) – rozdání vyúčtování, komentář jednotlivých položek

3.      (p. řed. Zmek, pí zástupkyně Růžičková) Poděkování všem rodičům za spolupráci a solidaritu při rekonstrukci budov školy. P. řed. Zmek referoval o dobré spolupráci s MČ Praha 8 a o obtížných aspektech spolupráce s dodavateli. Situace: většina učeben funguje (po výměně oken), většinu zbývající práce představuje zateplení. Tělocvičnu ještě čeká výměna oken, proto nebude v provozu. Plán je o podzimních prázdninách rekonstruovat hl. schodiště.

4.      (pí zást. Růžičková) Informace o rozšířené výuce F a N na 2. stupni. Na škole byl obnoven školní parlament, v němž 3. třídy a vyšší mají své zástupce. Plánuje se na jaře udělat “jarmark” u příležitosti 40 let školy.

 

5.      (p. řed. Zmek) Představení prosby jednotlivých vyučujících o uvolnění příspěvku na pomůcky nebo akce:

       plavání – 40 tis. Kč

       lyž. kurz Špindlerův Mlýn (5ti denní, organizuje cest. kancelář CK2) – 40 tis. Kč (pro 40 žáků)

       p. uč. Kalaidzidu – 5 tis. nákup obručí pro kroužek Hooping

       p. ved. druž. Lišková – 21 tis. pro vybavení družiny (7×3 tis.)

 

Všechny tyto položky byly odsouhlaseny.

 

6.      Diskuse o výši příspěvku SRPŠ, odsouhlasení stávající výše 400Kč na rodinu.

7.      (pí zást. Růžičková) Poděkování za příspěvky v rámci akce Daruj knihu.

8.      (p. řed. Zmek) Připomenutí, že současně s rodič. schůzkami budou dne 10.10. probíhat i volby zástupce rodičů do školské rady.

9.      Sběr papíru navzdory rekonstrukci stále probíhá.

10.  (p. řed. Zmek) Škola se zapojila do akce Ovoce do škol, odkazuje na podnět z minulého jednání Rady SRPŠ.

11.  (p. Drbohlav) Diskuse možnosti konání schůzek SRPŠ až po rodič. schůzkách z důvodu sběru podnětů a připomínek od rodičů a jejich následné včasné diskuse na SRPŠ. Rada SRPŠ doporučila nechat pořadí tak, jak je, z důvodu informování rodičů o výsledcích jednání SRPŠ, p. řed. informoval o možnosti předávat podněty z rodič. schůzek prostřednictvím třídního učitele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal O. Drbohlav

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky