Volby do školské rady ZŠ Ústavní.

Kategorie:
Publikováno: 11.10.2013
Autor: pz

Ve čtvrtek 10.10.2013 večer proběhla ve škole plánovaná volba zástupce rodičů do školské rady ZŠ. Výsledek volby uvnitř článku. Děkujeme všem rodičům i volební komisi za spolupráci!

ZÁPIS

O PROVEDENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V SOULADU S § 167 zák. č. 561/2004 Sb.)


Dne 10.10.2013 v rámci třídních schůzek rodičů žáků, proběhly volby zástupce rodičů nezletilých žáků do Školské rady, v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb..

Rodičům byl předložen hlasovací lístek se jmény čtyř kandidátů,

Drbohlav Ondřej

Forejtová Magdalena

Kouba Jan

Ridval Tomáš


Po provedených volbách sčítací komise ve složení:

Mgr. Bohuslav Karvánek

Mgr. Alena Nakova Dočkalová

Mgr. Jiří Vojta

vyhlásila tento výsledek voleb:


Bylo podáno celkem 376 hlasovacích lístků.

12 (dvanáct) lístků bylo neplatných.

Platných hlasovacích lístků bylo 364.

Jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů –

Drbohlav Ondřej- 88

Forejtová Magdalena- 61

Kouba Jan-151

Ridval Tomáš – 64

Do školské rady byl většinou hlasů zvolen pan Jan Kouba.


V Praze dne 10.10.2013


Bohuslav Karvánek Alena Nakova Dočkalová Jiří Vojta

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky