Výsledek řízení k přijetí žáků do 1. tříd ZŠ od září 2013

Kategorie:
Publikováno: 15.2.2013
Autor: pz

Ředitel základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 – Bohnice, podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání: viz dále.

Přijatí žáci jsou pod tímto registračním číslem:

1 16 31 51 73 105

2 17 32 52 74 106

3 18 34 54 75 108

4 19 35 55 77 109

5 20 37 56 91 110

6 21 38 57 94 111

7 22 40 61 95 112

8 23 41 62 96 121

9 24 42 63 97 122

10 25 43 65 98 123

11 26 44 66 99 124

12 27 45 67 100 125.

13 28 46 68 101

14 29 49 69 102

15 30 50 71 103

V seznamu přijatých žáků k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní docházky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale uchazeč může
požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání dostane zákonný zástupce v písemné podobě.

Děkujeme všem rodičům za zájem o vzdělávání dětí v naší škole. Znovu odkazujeme na předchozí oznámení tzv. nespádovým, kteří se po veřejném losování k nám „nevešli“ – ve Vašich tzv. spádových školách pro Vaše děti místo je!

První schůzka pro rodiče bud. 1. tříd ZŠ Ústavní je v pondělí 17. června 2013 v 17 hodin v budově školní jídelny (1. patro).

Přijďte všichni – dostanete informace o organizaci prvního dne v září, o školní kuchyni a školní družině, kroužcích, pomůckách do školy apod.

Dozvíte se, do které 1. třídy bude Vaše dítě chodit i jméno třídního učitele.

Na všechny se těší paní učitelky a vedení školy!!

V Praze dne 15. 2. 2013

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky