Zápis do 1. tříd

Kategorie:
Publikováno: 15.1.2013
Autor: ir

Vážení rodiče, termín zápisu do 1. tříd naší školy je úterý 5.2. 2013 od 14 do 18 hodin. Kriteria PŘIJÍMÁNÍ najdete v kategorii DOKUMENTY – DOWNLOAD – ke stažení. Rádi bychom přijali všechny vážné zájemce o naši školu, ale nemůžeme z prostorových důvodů slibovat nemožné. Ještě upřesňujeme, že letos otvíráme tři 1. třídy v ZŠ, cca po 25 dětech, v podstatě stějně jako v minulých letech.

Zápis do 1. třídy

 

úterý 5.2. 2013

 14.00 – 18.00 hodin

 

 

Každé dítě a jeho rodiče při vstupu do budovy školy uvítá služba starších žáků, která je dovede do prostoru 1. tříd k samotnému zápisu. Na chodbě před učebnami již budou různé pohádkové postavy (žáci 1. stupně), které jim  pomohou  vybrat jednu třídu, kde bude samotný zápis s plněním úkolů.

 Jedna učebna je určená pro děti z našich spádových ulic, další pro chlapce

a  děvčata z nespádové oblasti.

Zákonný zástupce  vyplní připravené zápisní lístky a žádost o přijetí dítěte, může si promluvit s paní učitelkou, poradit se např. o odkladu, požádat o zařazení do třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd.

Budoucímu školákovi se zatím bude věnovat další zkušený pedagog, který si s ním promluví a provede jednoduchými úkoly. Pokud je dítě stydlivé, může vše absolvovat buď se svým rodičem, nebo s malými pomocníky z pohádek – žáky 1. stupně.

 

Co bude učitel sledovat?

         citovou a sociální zralost

         komunikační dovednosti

         prostorovou orientaci

         rozeznávání barev

         početní představivost

         kresbu, grafomotoriku

 

Po zapsání do seznamu, vyplnění žádosti a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi navštívit  Galerii pod schody s výstavou výtvarných prací žáků školy.

 

Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn  ve vestibulu školy a zároveň na webových stránkách školy. Každé dítě bude uvedeno pod číselným kódem, který se přiděluje při zápisu.

Ředitel školy rozhoduje podle daných kriterií – viz  V případě potřeby rozhodování v jednom bodě kriteria dojde k hlasování, které provede školská rada.

Nezapomeňte rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky