Zápis do 1. tříd ZŠ – současný stav.

Kategorie:
Publikováno: 15.1.2013
Autor: pz

Vážení rodiče, od září 2013 otvíráme 3 první třídy po cca 25 žácích. Z prostorových důvodů NELZE PŘIJMOUT vůbec děti mimo Prahu 8 a ani všechny zapsané děti z NESPÁDOVÝCH ULIC P-8 (momentálně asi 14 dětí-počty se mění). Po aplikování platných kriterií proběhne ve škole ve čtvrtek 14.2.2013 od 8.30 hod. rukou členů školské rady vylosování asi cca 14 číselných kódů dětí z kriteria č. 3, které škola již přijmout nebude moci. Konkrétní zákonné zástupce bude škola neprodleně kontaktovat. Děkujeme všem za pochopení vážení rodiče, na Vašich spádových školách v našem regionu je dostatek volných míst!! Zveřejněno: 11.2.2013, 15.30 hod.

Zápis do 1. třídy

úterý 5.2. 2013

14.00 – 18.00 hodin

Každé dítě a jeho rodiče při vstupu do budovy školy uvítá služba starších žáků, která je dovede do prostoru
1. tříd k samotnému zápisu. Na chodbě před učebnami již budou různé pohádkové postavy (žáci 1. stupně), které jim
pomohou vybrat jednu třídu, kde bude samotný zápis s plněním úkolů.

Jedna učebna je určená pro děti z našich spádových ulic, další pro chlapce a děvčata z nespádové oblasti – viz dokumenty – download.

Zákonný zástupce vyplní připravené zápisní lístky a žádost o přijetí dítěte, může si promluvit s paní učitelkou, poradit se
např. o odkladu, požádat o zařazení do třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd.

Budoucímu školákovi se zatím bude věnovat další zkušený pedagog, který si s ním promluví a provede jednoduchými úkoly. Pokud je dítě stydlivé, může vše absolvovat buď se svým
rodičem, nebo s malými pomocníky z pohádek – žáky 1. stupně.

Co bude učitel sledovat?

– citovou a sociální zralost
– komunikační dovednosti
– prostorovou orientaci
– rozeznávání barev
– početní představivost
– kresbu, grafomotoriku

Po zapsání do seznamu,
vyplnění žádosti a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi
navštívit Galerii pod schody
s výstavou výtvarných prací žáků školy.

Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn ve
vestibulu školy a zároveň na webových stránkách školy. Každé dítě bude uvedeno
pod číselným kódem, který se přiděluje při zápisu.

Ředitel školy rozhoduje podle daných kriterií –
viz download. V případě potřeby rozhodování
v jednom bodě kriteria dojde k losování, které provede školská rada.

Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky