Zasedání školské rady

Kategorie:
Publikováno: 3.4.2012
Autor: bk

Na den 20.3.2012 svolal ředitel školy Mgr. Petr Zmek, v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb., první zasedání školské rady zvolené na nové funkční období.

Schůze rady se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8.
Členy rady jsou:
p. Michal Pivoňka              zvolený zástupce rodičů
p. Mgr. Bohuslav Karvánek  zvolený zástupce pedagogů
p. Michal Švarc                jmenovaný zřizovatelem

Rada projednala následující body:
1) Volba předsedy rady – zvolen Mgr. Bohuslav Karvánek
2) Volba místopředsedy – zvolen p. Michal Pivoňka
3) Rada schválila jednací řád rady
4) Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o průběhu
    šk. roku 2011/2012
5) Rada vzala na vědomí informaci o stavu návrhů na  
    opravy školy (zateplení včetně výměny oken, opravy
    střech), závisející na získání účelových dotací
    (zřizovatel, fond životního prostředí) – vyslovena
    podpora řediteli školy a přislíbena pomoc.

Příští schůzku svolá předseda rady na začátku školního roku 2012/2013.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky