Zasedání školské rady

Kategorie:
Publikováno: 3.4.2012
Autor: bk

Na den 20.3.2012 svolal ředitel školy Mgr. Petr Zmek, v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb., první zasedání školské rady zvolené na nové funkční období.

Schůze rady se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8.
Členy rady jsou:
p. Michal Pivoňka              zvolený zástupce rodičů
p. Mgr. Bohuslav Karvánek  zvolený zástupce pedagogů
p. Michal Švarc                jmenovaný zřizovatelem

Rada projednala následující body:
1) Volba předsedy rady – zvolen Mgr. Bohuslav Karvánek
2) Volba místopředsedy – zvolen p. Michal Pivoňka
3) Rada schválila jednací řád rady
4) Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o průběhu
    šk. roku 2011/2012
5) Rada vzala na vědomí informaci o stavu návrhů na  
    opravy školy (zateplení včetně výměny oken, opravy
    střech), závisející na získání účelových dotací
    (zřizovatel, fond životního prostředí) – vyslovena
    podpora řediteli školy a přislíbena pomoc.

Příští schůzku svolá předseda rady na začátku školního roku 2012/2013.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »