Proč skládat mezinárodní jazykové zkoušky pod záštitou University of Cambridge.

Kategorie:
Publikováno: 27.3.2012
Autor: pz

Už třetím školním rokem běží u nás ve škole přípravné kurzy British Council k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám pod záštitou University of Cambridge. Škola nabízí možnost zprostředkování těchto zkoušek i pro vážné zájemce z řad veřejnosti. Podrobně viz dále.

Naše škola se letos zapojila do programu přípravy žáků na mezinárodní zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Ve spolupráci s British Council tak naši žáci mohou získat prestižní certifikáty a ověřit si své znalosti angličtiny pod záštitou University of Cambridge.

 Více informací naleznete na www.cambridgeesol.org nebo www.britishcouncil.cz.

Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL?

Cambridge ESOL je součástí renomované univerzity v Cambridge. Certifikáty jsou uznávány vzdělávacími centry a zaměstnavateli po celém světě jako důkaz jazykové kompetence v angličtině. Každý certifikát Cambridge ESOL je důkazem praktických jazykových dovedností na přesně určené úrovni.

Pro  děti ve věku 7 – 12 let jsou určeny zkoušky Cambridge YLE:

Zkoušky  Cambridge YLE mají tři stupně náročnosti: Starters, Movers a Flyers.

Skládají se ze 3 částí:          Čtení a psaní

                                               Poslech

                                                Mluvení

Příprava na zkoušky i zkoušky samotné jsou pro děti velmi inspirující a motivující. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí a mluví se zkoušejícím – rodilým mluvčím. Postupně si tak zvykají na celý proces zkoušek, stávají se sebejistými a právem pyšnými na svůj výkon a úroveň .

Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge ESOL.

 

Pro děti 11 – 15 let jsou určeny zkoušky KET for Schools a PET for Schools.

KET (Key English Test) for School je certifikát prokazující, že žák základní školy zvládá běžnou mluvenou a psanou angličtinu na základní úrovni.

PET (Preliminary English Test) for School je certifikát prokazující, že žák základní školy zvládá běžnou mluvenou a psanou angličtinu na mírně pokročilé úrovni.

·         Obě zkoušky jsou speciálně přizpůsobeny, aby vyhovovaly zájmu žáků, a zvyšovaly tak jejich motivaci učit se angličtině.

·         Dodají žákům sebedůvěru a přináší jim povzbuzení, by pokračovali v cestě dosažení dalších kvalifikačních stupňů (viz tabulka níže).

·         Dávají žákům náskok do života. Tyto certifikáty jsou uznávány fakultami, univerzitami, zaměstnavateli a státními správami na celém světě.

Zkoušky mají tři části:

·         Čtení a psaní

·         Poslech

·         Mluvení

Úspěšní uchazeči  získají certifikát s uvedením hodnocení absolvování . Kdo nedosáhne hodnocení, že prospěl u zkoušky PET, avšak prokáže schopnosti odpovídající  nižší úrovni, získá  certifikát KET.

 

Angličtina se v Evropě rozděluje podle takzvaného Společného evropského referenčního rámce na stupně A1 – C2. (Common European Framework of Reference for English – CEFR)

 

CEFR

 

Obecná Angličtina

 

 

 

   C2

 

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

 

  C1

 

 

CAE (Certificate in Advanced English)

 

 

  B2

 

 

FCE

(First Cerificate in English)

 

 

  B1

 

 

PET

(For Schools)

PET

(Preliminary

English Test)

 

  A2

 

YLE

(Flyers)

KET

(for School)

KET

( Key English Test)

 

  A1

 

YLE

(Mo               YLE

vers)               (Starters)

 

 

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky