Zasedání školské rady

Kategorie:
Publikováno: 9.11.2011
Autor: bk

Dne 25.10.2011 se uskutečnila schůzka školské rady svolaná předsedou rady v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb.

Zápis ze zasedání školské rady

Přítomni: Mgr. Bohuslav Karvánek (volený zástupce pedagogů ZŠ) – předseda rady, p. Michal Pivoňka (volený zástupce rodičů ZŠ), p. Tomáš Purnoch (jmenovaný zástupce zřizovatele MČ Praha 8)

Přizván: Mgr. Petr Zmek – ředitel školy

Rada projednala následující body:

  • Rada projednala a schválila Výroční zprávu školy za období 2010/2011
  • Ředitel školy informoval radu o zahájení školního roku 2011/2012. Byly otevřeny 4 první třídy, což svědčí o zájmu rodičů umístit děti do naší školy, na druhé straně to přineslo problémy z hlediska kapacitního.
  • Ředitel školy informoval radu o dokončené rekonstrukci elektrických rozvodů a rekonstrukci sociálních zařízení
  • Rada vzala na vědomí stav probíhajících jednání a zateplení školy a rekonstrukci jídelny. Členové rady přislíbili pomoc a podporu řediteli školy
  • Rada ocenila akci žáků školy !Obrázky pro infekční kliniku FN Bulovka "

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky