Jazykové kurzy angličtiny.

Kategorie:
Publikováno: 21.10.2010
Autor: pz

British Council, zimní konverzační kurzy pro všechny zájemce.

Vážení rodiče,

 

máme velkou radost z úspěchů Vašich dětí při studiu angličtiny. Proto již druhým rokem pořádáme ve spolupráci s Britskou radou (The British Council) konverzační hodiny angličtiny s rodilým mluvčím.

Pro Vaši informaci – škola je "pouze" zprostředkovatelem těchto kurzů, avšak i "pouze" to je  prestižní záležitost a vizitka dobré kvality jazykového vyučovaní ve škole. Veškerou práci, spojenou s organizací kurzů, vykonávají učitelé jazyků z lásky k angličtině.

 

Vzhledem k velkému zájmu rodičů i dětí jsme požádali Britskou radu o zvýšení počtu výukových skupin. Budeme  tak mít možnost od 6. ledna 2011 pořádat výuku  ve všech pěti  úrovních !!

 

Starters      od 12.45 do 13.30

Movers –      od 14.00 do 14.45

Flyers –        od 14.55 do  15.40

KET for Schools  – od 14.55 do  15.40

PET for Schools –  od 15.50 do 16.35

 

Názvy skupin jsou totožné s názvy mezinárodních zkoušek a pro zájemce o složení zkoušek na konci školního roku výuka v těchto slupinách je nezbytnou součástí přípravy na složení zkoušek. Pro žáky, kteří neplánují skládání zkoušek a chtějí jenom lépe mluvit, jsou hodiny s rodilými mluvčími skvělou příležitostí ověřit si svou schopnost komunikace v angličtině ve skupině dětí, které mají stejné jazykové dovednosti.

Máte-li zájem , aby Vaše dítě pravidelně navštěvovalo hodinu konverzace v angličtině  po dobu 10 týdnů  každý čtvrtek ve výše uvedených časech, vyplňte, prosím, přinesenou papírovou přihlášku , odstřihněte a pošlete po Vašem dítěti přihlášku učiteli angličtiny Vašeho dítěte.

 

 

Dále je nezbytné do 20.11. 2010 uhradit na účet Britské rady č. 2048040203/2600  částku 2 000,- Kč. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který byl stávajícím účastníkům přidělen již na začátku školního roku. Noví zájemci získají svůj variabilní symbol při odevzdání přihlášky.

Pošlete nám, prosím, vyplněný lístek-zájemku  zpět, i když zájem nemáte, abychom věděli, že jste byli o této možnosti  informováni!

 

                                                                                S pozdravem,

učitelé angličtiny  ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8.

V Praze dne 20.10. 2010

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Zájem o účast na konverzačním kurzu v aj

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………. 

třída:  ……….

Třídní učitel: ……………………………………………………

Vyučující   AJ: ……………………………………………………

 

 

MÁM *  /   NEMÁM *   zájem o účast mého dítěte na konverzačním kurzu v angličtině  s  rodilým mluvčím.

 

V Praze      dne: ………………….                           …………………………………………………..                                                 

                                                                                  čitelný  podpis rodiče (zákonného zástupce)

* Nehodící se škrtněte

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky