VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY , zák. 561/04.

Kategorie:
Publikováno: 24.11.2008
Autor: ZSuManager

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady dle zákona 561/04. Jednoho zástupce pedagogů si volí všichni pedagogičtí pracovníci, jednoho zástupce nezletilých žáků volí všichni zákonní zástupci našich žáků. Zástupce zřizovatele jmenuje MČ P8. Termíny viz dále.

  Ředitel školy jmenuje přípravný výbor z řad pedagogů pro volby zástupce pedagogů ve složení :

   Renata Skřivanová, vedoucí ŠD,
   Pavel Černý, učitel na 1. stupni,
   Marie Gebauerová, učitelka na 2. stupni.

  Přípravný výbor přijímá návrhy na kandidáty z řad pedagogů do pátku 12.12.2008. Tajné volby proběhnou ve sborovně v úterý 16.12.2008 v čase 8.00 – 16.00.

   Dále výše uvedený přípravný výbor přijímá návrhy na další kandidáty pro zástupce nezletilých žáků, kromě těch, kteří již svoji kandidaturu potvrdili.

 Jsou to:

    Paní Bibiana Fuchsová, současná zástupkyně rodičů,

    paní Lucie Řehořová,

    pan Michal Pivoňka.

 Návrhy na další kandidáty přijímá přípravný výbor nebo vedení školy do pondělí 5.1.2009 včetně.
     
 Tajné volby zástupce nezletilých žáků proběhnou dne 8.1.2009, v čase 17.00 – 19.00 hodin, v době konzultačních hodin pro rodiče.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky