Zápis dětí a den otevřených dveří do naší mateřské školy

Kategorie:
Publikováno: 10.10.2007
Autor: ZSuManager

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve středu 6. a 13. února 2008 od 13.00 – 17.00 hodin ve třídě B(přízemí)

Zápis dětí do naší mateřské školy se uskuteční ve středu 6. a 13. února 2008 od 13.00 – 17.00 hodin vetřídě B(přízemí).
Vyplněné žádosti zákonní zástupci odevzdají nejpozději do pátku 22. února 2008.

Den otevřených dveří proběhne ve středu 30. ledna 2008 od 8.00 – 10.00 hodin a od 15.00 – 17.00 hodin ve všech třídách mateřské školy Ústavní.

Zákonní zástupci při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky