Branné cvičení v rámci ochrany obyvatelstva při krizových situacích

Kategorie:
Publikováno: 2.5.2007
Autor: ustavni

V rámci ochrany obyvatelstva a tedy i našich dětí pořádáme každý rok cvičení evakuace školy a celodopolední program na témata…živelné pohromy, zdravověda, civilní ochrana při válečných situacích a ekologických haváriích, dopravní výchova, besedy s účastníky mírových misí a podobně.


Letos se nám podařilo získat k návštěvě pracovníky civilní ochrany MHMP, hasiče Prahy 8 a Městskou policii hl. města. Zdravovědu jsme si zajistili z vlastních řad, vyškolení učitelé a žáci.
Po vzorné ranní evakuaci ve středu 2.5. se všichni celé dopoledne odborně školili v dovednostech ochrany života a zdraví při ohrožení všeho druhu.
Poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce, panu učiteli B. Karvánkovi, který stejně jako loni tuto akci připravil a všem dětem a učitelům za aktivní účast a pomoc.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky