Schůzka rady školy ze dne 12.10.2006

Kategorie:
Publikováno: 15.11.2006
Autor: ustavni

Schůzka rady školy zvolené dle zákona 561/04 ze dne 12.10.2006 ( pozor, není to SRPŠ ! )

Přítomni: Paní Marie Gebauerová, předseda

paní Bibiana Fuchsová, člen

pan Jan Lukavský, člen

pan Petr Zmek, host, ředitel školy.

Ředitel školy předložil radě k projednání a ke schválení výroční zprávu školy za školní rok 2005-2006.
Výroční zpráva byla projednána a schválena.

Výroční zprávy základní i mateřské školy jsou k dispozici v plném znění v kategorii DOWNLOAD – ke stažení nebo v tištěné podobě v kanceláři školy.

Zapsala : M. Gebauerová, předseda školské rady.

V Praze 13.10.2006

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky