Výsledky voleb do rady školy dle zákona 561/2004:

Kategorie:
Publikováno: 14.11.2006
Autor: ustavni

Volby proběhly dle platného volebního řádu a jsou zdokumentovány v archivu školy, kde jsou k dispozici zřizovateli.

Zástupcem rodičů byla zvolena paní Bibiana Fuchsová, matka dítěte naší školy.

Zástupcem pedagogů byla zvolena paní Mgr. Marie Gebauerová, učitelka a výchovná poradkyně ZŠ Ústavní.

Zástupcem zřizovatele (MČ Praha 8) byl jmenován dne 4.1. 2006 Radou MČ Praha 8 pro ZŠ Ústavní pan Jan Lukavský, zástupce starosty MČ Praha 8.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky